Równy wojewodzie

Dla tego, żeś ty jaśnie oświecony, że dumy masz więcej niż serca, że ci krew pańska gra w żyłach, to mi ma córka więdnąć Do kroćset... tak nie będzie. Do szabli!
dajcież mu szabli! broń że się książe .... ja nie żartuję, na honor szlachecki!! Bij się ... bo zasiekę!
SCENA XII.
Ciż. POLANIEC, Później STOPKA i HRABINA. ANNA. CIOCIA.
POLANIEC _(wbiegając)_.
Mości książe! wielka nowina w gazecie.
HRABINA.
Bronisiu! a! dobyta szabla! co to jest...
POLANIEC.
Awantura widzę jakaś ... a to właśnie w porę ...
gdy ja lecę z nowiną ...
STOPKA _(wpadając nagle_).
Niechże ja będę pierwszym z tą szczęśliwą wiadomością ...
z powinszowaniem najdroższemu księciu, jako jego wierny zawsze służeczka ... i adorator...
KSIĄŻE.
Cóż to jest? dajcież mi pokój!
KORDYSZ.
Dajcież mu szabli, niech się broni!
STOPKA.
Książe Antoni umarł w Paryżu! Witam w. ks. mość dziedzicem na Walichowie, Horkach, Horeczkach, Zahorzu i przyległościach! Wrócą nam dobre czasy!
HRABINA.
Tak jest, mój Bronisiu .. .. tylko co przyszła wiadomość ...
POLANIEC.
Ja właśnie niosłem gazetę.
KSIĄŻE _(odpychając wszystkich... pada w objęcia Kordysza_).
Rzuć tę szablę panie oboźny... teraz jam wasz, klękam znowu i proszę o rękę mojej Anny!! Ojcze! gdzie Anna moja... przebacz mi!
_(Adam biegnie i wprowadza ciocię i Annę...
Książe pada przed nią na kolana)._
_ _
KSIĄŻE.
Anno... tyś moja! jam szczęśliwy...
KORDYSZ _(chowając szablę_).
A przecież mu Bóg dał rozum, myślałem już że go przyjdzie porąbać i krwi mu upuścić .... Niechże Bóg błogosławi, tylko mi ten nieboszczyk wlazł jak Piłat w Credo...
HRABINA_ (z uśmiechem szyderskim do Stopki)._
Nieprawdaż? jak to rozczulające?... Panie Stopka, podaj mi pan rękę ... myśmy tu niepotrzebni...
Życzę księciu i pani szczęścia, szkoda tylko że męża mieć będziesz kulawego... dla dopełnienia... należy pani być ślepą...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 Nastepna>>