Równy wojewodzie

Życie stało mu się nieznośnem przez tę miłość dla córki waszej, szukał śmierci.... ale raz odepchnięty przez was, ubogi dzisiaj, nie upokorzy się...
nie skłoni do uczynienia kroku stanowczego.
KORDYSZ.
Już tylko mnie uwolnij od postrachu tej hrabinej, a resztę... do kroćset... resztę ja biorę na siebie.
ADAM.
Wy?
KORDYSZ.
Tak. ja... będę wiedział, jak sobie radzić.... tylko zdejmcie ze mnie obawę tego upodlenia....
ADAM.
Idź pan do swego pokoju, drzwi pozostaw niezamknięte ...
ja go tu wywołani, przekonacie się łatwo... Znam go dobrze.... Jest-to coś nowego... hrabina po raz pierwszy go dziś odwiedziła...
KORDYSZ _(ściskając go)_.
Mój panie Adamie, spiknijmy się na ich szczęście, ocal mi jedyne dziecko moje . . .
Scena X.
ADAM _idzie ku drzwiom księcia_ KORDYSZ _wchodzi do swego mieszkania; później_ KSIĄŻE.
ADAM _(otwierając drzwi, wola głośno_).
Cóż się tam z moim chorym dzieje?
KSIĄŻE _(ze środka_).
A! to ty! _(wychodzi_). Wystawże sobie, co mnie tu spotkało?
ADAM.
Wiem.
odwiedziny hrabinej.
KSIĄŻE.
Tak jest, ta nieszczęśliwa Elizą...
którą wszyscy adoratorowie z kolei opuścić musieli, zjawiła się u mnie, napraszając na siostrę miłosierdzia (rusza ramionami).... Smutno, przykro mi się zrobiło, niestety!
choć odgrywa doskonale wszystkie uczucia, choć wyschłe serce radeby czemuś lepszemu na świecie uwierzyć... niepodobna mi było bez politowania patrzeć na tę scenę!..
Ckliwo mi się zrobiło, wstydziłem się za nią... Mój Boże! jaki upadek!...
ADAM _(ciszej_).
Jest spisek na ciebie — i Połaniec stary jej sługa zdaje mi się należeć do niego.
Radziby cię wplątać, uwikłać i z dobroci, a raczej słabości serca twojego korzystać...
KSIĄŻE.
Nie obawiaj się, mój Adamie...
opuszczony, cierpiący, nadto jeszcze siebie szanuję, żebym dał się wciągnąć... Miłości dla niej nie mam, szacunku mieć nie mogę.. litość za słabym jest węzłem.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 Nastepna>>