Równy wojewodzie

a ty, ty jesteś bez litości, bez serca. Pozwól mi przynajmniej zostać chwilę przy tobie, twoją, siostrą miłosierdzia... sługą. Nie odpędzaj mnie... a!
ty nie znasz biednego serca mojego.
KSIĄŻE.
Tyle razy się ono zmieniało, nie dziwuj się, iż poznać go nie mogłem...
HRABINA.
Broniu, zaklinam cię... litości nademną...
KSIĄŻE.
Prawdziwie zaczynam sądzić, żeś bardzo nieszczęśliwa, gdy odemnie pragniesz pociechy. Ale, biedna moja tułaczko,... za późno!
choćbym chciał, nie dam ci nic, prócz serca skamieniałego, które za osobliwość możnaby na etażerce położyć.
HRABINA.
Tyś szczęśliwszy, moje krwią płynie....
_(po chwili otarłszy oczy_) Broniś mój ranny... i w gospodzie! choć Polaniec, to dawny nasz sługa... ale tobie leżeć tak w karczmie...
KSIĄŻE.
Mogłoby być gorzej... w szpitalu..
. lub lepiej, w mogile.
HRABINA.
Ja na to nie pozwolę, żebyś ty tu pozostał... przeniosę cię do miasta, jeźli nie zechcesz u mnie.. najmę mieszkanie.
KSIĄŻE.
Dziękuję ci, zapominasz, żem ja dziś ubogi żołnierz.
HRABINA.
Ale ja ci oddam ostatnie...
zastawię nawet ten pierścionek, ten któryś mi dał niegdyś, którego nie zrzuciłam dotąd... patrz, noszę go, całuję co dzień...
_(Słychać za drzwiami wrzawę i wołanie — "Gdzież gospodarz!")_
KSIĄŻE _(wstając_).
Ktoś nadchodzi."
HRABINA _(żywo_).
Podaj mi rękę, ja cię przeprowadzę do twego pokoju..
. Musze w nim być koniecznie, zobaczyć jak ci tam jest... nie puszczę cię inaczej, pozwól...
_(Głos za sceną ):_
Niech go tu do mnie poproszą.
KSIĄŻE.
Ale moja Elizo, u mnie tak biednie i ciasno.... Żołnierska izdebka...
HRABINA.
To nic, to nic, ja muszę ją zobaczyć. Musze ucałować to miejsce gdzieś cierpiał, mój rycerzu drogi.
.. chodź ze mną, chodź.
_(Wychodzą razem do pokoju księcia. W tejże chwili głównemi drzwiami wchodzi Kordysz, którego prowadzi Polaniec)._
Scena V.
KORDYSZ _(po podróżnemu_).
POLANIEC.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 Nastepna>>