Równy wojewodzie

Według mnie, żołnierz co się żeni, odejmuje sobie siłę, przestaje być czem powinien...
KORDYSZ.
To znowu czy nie za surowo?
KSIĄŻE.
Nie, panie oboźny.
Gdzie skarb twój, tam i serce, twoje; cóż żołnierz wart bez serca? Gdy poza nim pozostał dom, żona, miłość, szczęście — jakże się tu bić i śmierci szukać?
Nam potrzeba takich żołnierzy, którzyby nic do stracenia nie mieli!
Miłość, małżeństwo, to rzecz tych szczęśliwych ludzi, którym Bóg zlecił na ojczystym zagonie z rodzinnego kółka tworzyć ogniwa łańcucha narodu.
Przytem, panie oboźny, jeźli mi już wolno być szczerym, położenie moje całkiem jest wyjątkowe; odpycha ono wszelką nawet myśl miłości i małżeństwa... jestem ubogi...
KORDYSZ.
Przyznam się księciu, że tego dobrze nie rozumiem....
KSIĄŻE.
Zaraz się panu wytłumaczę.... Noszę jakiś tara tytulik zszarzany... to ciężar....
Jest-to stara rama niegdyś złocona, a dziś otarta z pozłoty.... nie zdobi ona ale cięży.... Z ubogą się ożenić, jest-to uczynić ją nieszczęśliwą,; — z bogatą...
to upokorzenie. Tego ja nigdy dobrowolnie nie przyjmę.,..
KORDYSZ.
Nie potrzeba wszakże ze szlachetności przechodzić w dziwactwo...
KSIĄŻE.
Trzeba być czystym, panie oboźny...
daliście mi tego przykład niegdyś... jest mi na zawsze pamiętny. _(Całuje go w ramię_) — Bądźcie zdrowi, niech Bóg na was i dom wasz zleje błogosławieństwo....
z głębi duszy wam go życzę... (_wychodzi_).
Scena X
KORDYSZ (_sam_).
Harda dusza w ubogiem ciele, jeszcze w nim książątko siedzi za skórą... ale...
zobaczemy, co mocniejsze, duma czy miłość w jegomości... Cierpliwości!... pierwsze lody złamane.
Scena XI
KORDYSZ _usuwa się powoli, z za domostwa wytaczają się_ BOBCZYŃSKI i POPCZYŃSKI _podchmieleni._
POPCZYŃSKI.
Między nami. mości dobrodzieju..
przyjaźń i sodalitas wiekuista!
BOBCZYŃSKI.
Na śmierć i na życie! mój dobrodzieju! _(ściskają się)_
POPCZYŃSKI.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 Nastepna>>