Równy wojewodzie

(_Adam wychodzi)._
_ _
KORDYSZ (_sam_).
Niechże mnie teraz Pan Bóg natchnie.... ani za nadto, ani za mało, zwolna i ostrożnie.
Idzie tu o los dziecięcia, potrzeba pychę zrzucić z serca...
Scena IX
KORDYSZ. KSIĄŻE _wchodzi z wrót gospody._
_ _
KSIĄŻE.
Pan oboźny byłci łaskaw zażądać widzieć się ze mną....
KORDYSZ _(zakłopotany_).
Tak jest, mości książe, mamy jeszcze z sobą stary, niezałatwiony rachunek.... Spójrz w. ks.
mość na siwe a raczej białe włosy moje.... niech one za exordium do oracyi służą_ (podaje mu rękę_). — Stary, siwy skłaniam głowę przed wami.
Niegdyś byłem za żywy, chodziło o dziecko moje... możem zbyt brał rzeczy gorączkowo, sercu ojcowskiemu przebaczyć to należy. Jeżlim w ks. mość obraził, żałuję i przepraszani.
_(Książe się kłania, chwila milczenia)._
KSIĄŻE _(wzruszony_).
Panie oboźny, po chrześciański!, miłosiernie postępujesz ze mną,...
powiem dziś po żołniersku, otwarcie,; byłem winien, miałeś pan słuszność, postąpiłeś sobie z tym wartogłowem, świszczypałką, księciem jak zasłużył.
Ja dziś przestałem być księciem owym, jestem prostym żołnierzem na usługach Rzeczypospolitej... przeszłość moją utopiłem.... To rzeczy zapomniane.
KORDYSZ.
Przebaczasz mi??
KSIĄŻE.
Dziękuję wam... Może wasza surowość i wypadkowe sprowadziły mnie na drogę nową, na której spokojnym się czuję. Ojczyzna potrzebuje ludzi...
chwil groźne, stanowcze się zbliżają.
KORDYSZ _(z uszanowaniem_).
Niech Bóg błogosławi waszemu poświęceniu i uczyni je owocowem...
_(po chwili)_
A cóż, dawne młodociane miłostki.. zapomniane widzę tu hrabinę, podobno w. ks. mości zaręczoną nic gdyś...
KSIĄŻE.
O!
stare to, przedpotopowe dzieje, panie oboźny.
Żołnierz poślubia ojczyznę, nie powinien myśleć ani o miłostkach, ani o żonie.
Żołnierz jest mnichem i zakonnikiem, który siebie całego ślubował krajowi...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 Nastepna>>