Równy wojewodzie

Zaczął mi nieznośnie dokuczać Pepim, chciał wywieść i osadzić na wsi... a to.,były same pierwsze naszej pasyi początki.... j'etais au desospoir...
pokłóciliśmy się i zerwałam ...
Widziałeś Annę? miljonowa dziedziczka! ktoby się był spodziewał... Wszak ty się z nią teraz ożenisz ? ...
KSIĄŻE.
Nie — nie.
HRABINA.
Nie? tyś zawsze excentryczny ... a ja ręczę, że poszłaby za ciebie.
KSIĄŻE.
Ja, kochana kuzynko, dziś nie poszedłbym za nią i jej miljonami...
nie zapominaj, że dziś jestem ubogim otmistrzem kawaleryi...
HRABINA.
Biedny! jak mi cię żal... ale ... wszak będziesz u mnie ... Książe wie. żeśmy blizcy krewni... Przyjdź ...
Jest tu młoda Sylfida wojewodzina, wie całą twoją historyą i niezmiernie poznać cię ciekawa ... ja was zbliżę ... elle est charmante!
KSIĄŻE
Wie moją historyą ....
ale ja też wiem jej historyą, kochana kuzynko, i znajomości tej, wyznam ci szczerze, obawiam się...
HRABINA.
Co się z ciebie zrobiło! Jesteś śmieszny...
KSIĄŻE.
Prawda!
tak niespodzianie zrobiłem się człowiekiem. ...
HRABINA _(żywo_).
Ale powiedz-że mi, powiedz prawdę ... gdyś mnie zobaczył z księciem . . . przyznaj się ...
jakiego doznałeś uczucia?
KSIĄŻE.
Postawię ci świadków na to, Elizo — rozśmiałem się serdecznie. ....
HRABINA _(uderzając go wachlarzem_).
O niegodziwy!
KSIĄŻE.
Moja kuzynko... jakże chcesz? my się tak dawno znamy, nie mogłem się zadziwić.
HRABINA.
Prawda! znamy się od dzieciństwa .... tylko nie licz-że lat... C'est affreux te lata...
Wszak się zobaczemy?? Ja muszę wracać... Książe taki zazdrosny, nie masz wyobrażenia jaki tyran.... Do widzenia.
KSIĄŻE.
Myślisz, że się ożenił Synowica królewska...
toby było przepysznie. ...
HRABINA _(smutno_).
A! gdzież tam. On!... o! nie! adieu!
KSIĄŻE.
Życzę ci szczęścia, Elizo. .
Scena VI.
KSIĄŻE _sam pada na ławkę zamyślony_.
Później ANNA i ciotka BALICKA.
KSIĄŻE.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 Nastepna>>