Równy wojewodzie

Coś szepnęła mi niezrozumiałego .... jam coś odmruknął po francuzku ... i grzecznie a ślicznie rozeszliśmy się jak dobrzy, starzy znajomi... Pepi nie przebiera ...
ADAM.
Młody jest mości książe ...
KSIĄŻE.
Odwracam się i spostrzegam bardzo poważną figurę, którą mi podkomorzym... mianują... poznaję w niej Skrobka...
Skrobek pan i magnat, a ja skromny rotmistrz kawaleryi... Dalej nasz Stopka w maltańskim mundurze..... protekcyonalnie mi się kłania ....
ADAM.
W dodatku mamy jeszcze i Połańca.
KSIĄŻE.
Słyszę, marszałkujc u księcia... Słowem, jesteśmy wśród starych znajomych... Adasiu mój, przypomniały mi się czasy dawne... mój dwór, moje szały... nasze zabawy ....
tęsknoty i rozrywki .... Serce mi się ścisnęło....
ADAM.
_Czy _książe żałujesz tych czasów?
KSIĄŻE.
Nie — ale się ich wstydzę... Dosyć o tem ....
Pójdę, siądę w kątku na przeciw Anny i przemarzę ten wieczór, patrząc na nią,...
_(Wstaje i podchodzi do wrót, w których się ukazuje hrabina)._
Scena V.
Ciż.
HRABINA oglądając się zbliża do księcia. ADAM ruszywszy ramionami, powoli we wrotach niknie
HRABINA _(żywo)._
A!
a ja ciebie Bronisiu szukam — pragnęłam cię gdzieś widzieć na ustroniu...Żebyś ty wiedział jak ci ślicznie w tym mundurze ... tyś odmłodniał!
na twarzy twojej taki poetyczny smutek ...
KSIĄŻE _(kłaniając się)_.
Dziękuję kuzynce... bardzoś łaskawa.
HRABINA.
Ale powiedz-że mi... o mój Boże!
tyle rzeczy się zmieniło... jak ci jest? jestżeś szczęśliwy?
KSIĄŻE.
Zupełnie; otrzeźwiłem się, zahartowałem, zostałem żołnierzem sercem i duszą.
HRABINA _(spuszczając oczy),_
Wiesz? Je suis avec le prince Joseph.... a! to mój ideał, kocham w nim przyszłego bohatera... Mnie jakaś ściga fatalność, nie poszłam znowu za mąż .
. Kasztelan, wystaw sobie, starał się formalnie, zaręczył, i prawie w chwili ślubu ... musiałam go porzucić.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 Nastepna>>