Równy wojewodzie

Czy pozew do Popa, to go Bob musi przyjmować... czy list do mnie, to go licho niesie do was... A dość już tego... jeden z nas musi zejść z tego świata...
POPCZYŃSKI_ (biorąc się do karabeli_).
A no dobrze, a no rad jestem.... chodź-że tu, chodź",
BOBCZYŃSKI.
Nie od tegom... zgoda! zgoda!! _(dobywa pałasza_).Chodź Popczyńsiu!
zobaczemy stają jak do rąbania).
POPCZYŃSKI _(zwolna_).
No! dobrze! Ale słuchaj asindziej, ja się nigdy nie zwykłem bić na czczy żołądek... a od rana anim jadł anim pił...
muszę się jokrzepić...
BOBCZYŃSKI _(puszczając szablę_).
Masz waćpan racyą... chodźmy się wprzód czego napić... ja was zaprowadzę... _(chowają szablo do pochew).
_
POPCZYŃSKI.
Ale ja jestem w negliżu.
BOBCZYŃSKI.
Zaprowadzę tylnemi drzwiami do bufetu...
POPCZYŃSKI.
Bóg zapłać... a potem..
BOBCZYŃSKI.
Sprawa sprawy nie tamuje...
_(W chwili gdy wychodzą, po za domostwo, na progu ukazuje się książe)._
Scena III.
KSIĄŻE _wychodzi na przód sceny_...
Widziałem ją, znowu...
po tak długiej tęsknocie zjawiła się przedemną jak widmo mojej przeszłości. Sądziłem że wszystko zapomnione, że rana zasklepiona..
a raził mnie jej widok piorunem- Oko jej spoczęło na mnie bez zdziwienia, bez wyrzutu, łagodności pełne i miłosierdzia. Nie poszła za mąż... Na twarzy jej znać przebolałe smutki.
... A! jak zawsze cudownie piękna! Stary Kordysz rzucił na mnie, na mój mundur okiem zdziwionem... zdawał się niewierzyć oczom Osobliwsze spotkanie... co oni tu robią...
Scena IV.
KSIĄŻE. ADAM _z wrót gospody_.
ADAM.
Właśnie księcia szukam..
KSIĄŻE.
Ja także, bracie, byłbym cię szukał, gdybym nie był pewny, że ty mnie znajdziesz...
_(podaje mu rękę)_... Widziałeś ją i jego! co mówisz o tem...
ADAM.
Kogo? hrabinę i księcia?
KSIĄŻE.
O! dajże mi pokój z hrabiną.... ona mnie nigdy i nigdzie nie zadziwi....
Przecież musiałeś spostrzedz Annę...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 Nastepna>>