Równy wojewodzie

— Niedawno przeniósł się tu do nas z Małopolski i kupił tu dobra ogromne... Magnat mosanie i żyje wspaniale...
Złe języki plotą, że był ubogim, że się fortuny, trzymając pańskich klamek, dorobił, ale to wierutny fałsz...
POPCZYŃSKI.
Skrobek!
Toćem o nim słyszał różnie gadają ale wygląda, gdyby sześciu pokoleń dumę nosił na plecach.
BOBCZYŃSKI.
Miły i zacny człowiek...
POPCZYŃSKI.
A tenże kawaler w maltańskim mundurze?
BOBCZYŃSKI.
Kawaler istotnie de bona fortuna... Im. pan Stopka Stopczyński... świeżo kreowany rycerzem zakonu, który roztopniał zupełnie...
POPCZYŃSKI.
Daj go katu, mundur wspaniały! cóż on tu robi?
BOBCZYŃSKI.
A cóż ma robić? bogaty, wesół, daje wieczory i baliki... Lubi karcięta, dziewczęta i butelczęta...
więc około siebie gromadzi amatorów tych przysmaków i ochoczo czas spędzają!!... Prościej mówiąc wojskowi u niego grywają...
POPCZYŃSKI.
Nie podoba mi się...
świeci brylantami, a czuć go szalbierstwem — (_przechodzi Polaniec_).
Cóż to za jeden?
BOBCZYŃSKI _(witając go_).
Do nóg upadam...
POLANIEC.
Do stóp się ścielę, moster-bobodzieju...
BOBCZYŃSKI.
To jest niby marszałek dworu księcia Józefa, jego totum fac, im.
pan Polaniec starosta mydelnicki, człek poważny i nader poważany.
POPCZYŃSKI.
Cóż to za staruszek?
BOBCZYŃSKI.
Godny, najczcigodniejszy im.
pan Józefat Kordysz oboźny, nie pamiętam tylko jakiego obozu... od niedawna u nas na Ukrainie... Idzie on z córką, widzisz asindziej, jaka śliczna...
choć to blade i wątłe, ale anielską ma twarzyczkę... Jak to pójdzie za mąż, to odżyje rychło... przywiądł kwiatek... bo mu nie przyświecało słoneczko, teraz zaś...
POPCZYŃSKI.
Cóż to tam mu się stało?... Kordysz! Kordysz! my tu mieliśmy także Kordysza, który był starostą kamienieckim... ale ten... zmarł bezpotomnie przed kilką miesiącami.
BOBCZYŃSKI.
Był to rodzony brat oboźnego Kordysza...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 Nastepna>>