Równy wojewodzie

mości nie obrażać się, ja jestem chudy pachołek i muszę też myśleć, aby się mnie co za pracę okroiło... no to...
to byśmy tak zrobili, że i wierzycieleby milczeli i jeszcze by się w. ks. mości coś z fortuny pozostało....
KSIĄŻE.
A to śliczna rzecz, mospanie Skrobek.
SKROBEK_ (uśmiechając się)._
Est modus in rebus, m. książe.
KSIĄŻE.
Już z tego widzę, jak wpan musiałeś być dobrym plenipotentem.
SKROBEK.
Nie chwaląc się...
KSIĄŻE _(kończąc_).
Dla siebie.... dla siebie. Ale posłuchajże mości Skrobek, co ci powiem. Do tych interesów parszywych ja jestem głupi jak widzisz, ale w rzeczach honoru surowym.
... Powiem waszeci, że gdy dam słowo, to je życiem płacę, gdy potrzeba.
SKROBEK.
Ale o cóż idzie, proszę księcia....
KSIĄŻE.
O to mi idzie, ażeby wierzyciele byli co do grosza, do szeląga, co do dydka zapłaceni. Jeźli mi kto z nich piśnie, m.
Skrobek, klnę ci się na honor mojej rodziny, że co najmniej skórę z ciebie zedrę.... i pod ziemią przedemną się nie schowasz. Do prawa nie pójdziemy, bobyś mógł wygrać...
prawo chodzi często na lewo... ale sam ci sprawię dekret i exekucyą.
SKROBEK.
Ależ proszę księcia... proszę j. oświeconego....
KSIĄŻE.
Ani słowa.
Idź rób, kończ, oddaj majątek cały, gódź się, obedrzyj mnie, jak ci się podoba _(co i bez pozwolenia podobno byś uczynił)_.... ale jeźli kto piśnie, kochany Skrobku....
uszy poobcinam i powieszę Dixi. Najniższy sługa —_ (wychodzi_)
Scena V.
SKROBEK _sam, stoi przybity._
Expeditive! expeditive! Ze skóry odrę, Uszy poobcinam i powieszę... tak!
żwawy chłopiec... a co gorzej, że jak mówi, tak zrobić gotów i trzeba z nim ostrożnie... Dobrzeć książe j.
mość, nikt nie piśnie, ale ci się nic nie zostanie, tyle co na drogę... Dobrze ci tak! dobrze ci tak... O! Jezu miłosierny... przecież raz przyjdę za łaską twoją do dziedzictwa...
bo nie ma go co żałować...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 Nastepna>>