Równy wojewodzie

. całą duszą, byłem czysty, tyś mi pierwsza ukazała fałsz wcielony, kłamstwo lodowate;... tyś we mnie wypaliła wszelką wiarę w cnotę i ludzi....
tyś nauczyła złego i smak jego uczyniła życia potrzebą. Dość tego!
HRABINA_ (gniewnie)_.
Jakto ty śmiesz! w tej chwili!
KSIĄŻE _(chłodniej)_.
Wracam do mojej roli...
Jestem zimny, słucham. Co pani każe?
HRABINA.
Nic już nie chce od ciebie i z tobą mieć wspólnego.....Jadę... bądź zdrów, uciekam ztąd... otrząsam pył...
KSIĄŻE _(śmiejąc się)._
Domyśliłem się tego.... wybornie poprowadzono! Wiesz więc o wszystkiem?
HRABINA.
O czem?...
KSIĄŻE _(po chwili).
_
Powóz i konie proszę, wybrać jakie się podoba...
_(Milczenie. Hrabina zmięszana nieco wychodzi w chwili, gdy na progu pokoju ukazuje się Skrobek)._
_ _
Scena IV.
SKROBEK _stojący w progu_ KSIĄŻE _podchodzi ku niemu._
_ _
KSIĄŻE.
Mości Skrobek.... nigdy z waćpanem nie mówiłem o interesach...
SKROBEK _(z ukłonem)._
A tak, m.
książe, ale cóżem ja temu winien?
KSIĄŻE.
Wpan nic nie jesteś winien... ale tak między nami, otwarcie, powiedz mi, uczciwy jesteś człowiek, bo ludzie różnie o tem prawią,...
SKROBEK.
Pochlebiam sobie...
KSIĄŻE.
Nie trzeba nikomu pochlebiać, a szczególniej sobie. ... Do rzeczy... Ja do interesów zdatności nie mam. Zdałem je całkiem na wpana.
SKROBEK.
Jam niewinien, że w. ks. mość tracił.
KSIĄŻE.
Masz słuszność... ale wmość tym czasem dorobiłeś się, nieprawdaż?...
SKROBEK.
Ja miałem ojcowiznę...
KSIĄŻE.
Różnie o tem mówią, ale to wszystko w nawiasie.
Przychodziemy do rzeczy głównej..... Długi moje sąwielkie, ogromne ?
SKROBEK.
Straszne, m. książe!
KSIĄŻE.
Czy starczy majątek na ich zapłacenie?
SKROBEK _(po chwili namysłu, cicho)_.
Gdybyś w. ks. mość chciał to zdać na mnie, gdyby się ogłosiło potioritatem... proszę w. ks.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 Nastepna>>