Równy wojewodzie

ks. mości, obowiązkiem jest moim tak dostojnego odprowadzić gościa —
KSIĄŻE.
Nieprzebłaganym jesteś!... Stanie się więc jak chcesz...
Była chwila, która mnie mogła uczynić lepszym, odrodzić, poprawić... Wszystkie grzechy mojej przeszłości na twą siwą głowę spadną, starcze...
Żegnaj mi pani!
W tej chwili — Bóg świadkiem, czułem się innym, wart byłem ciebie... Ha! o wszystkiem zapomnieć potrzeba...
Służę panu, panie oboźny...
KORDYSZ _(szumno)_
Proszę naprzód mości książe, jam tu gospodarzem.
_(Wychodzą. Anna pada zemdlona. Książe chce ją ratować, Kordysz zmusza go iść dalej. — Zasłona spada)_.
AKT III.
_ _
_Teatr przedstawia sypialny pokój księcia. Biuro otwarte, papiery rozrzucone._
Scena I.
KSIĄŻE i ADAM.
KSIĄŻE (_siedzi w fotelu podparty na ręku)_.
Powiem ci więc jak było.... Ludzie zawsze górą z głupich przyjaciół.... Stopka, który mi służy tak wiernie a tak drapieżnie....
wmówił, że list do Anny napisać mogę, że on go sam odda. Wahałem się, obawiałem; przekonywał mnie, że ona przyjąć go musi...
Ledwiem mu oddał to nieszczęsne pismo, party szalonym niepokojem, pobiegłem sam pod dworek... Zastałem ją samą, w okienku. O słodka chwilo rozmowy!... nigdy jej nie zapomnę!!...
Czułem, że list nie musiał być oddany i nie mógł być przyjęty, że był zniewagą... Pospieszyłem aby go cofnąć, ale się wszystko przeciwko mnie składało.
Stopka głupi poszedł z listem przebojem i zasłużył na to. że mu precz iść kazała. Przylatuję na tę chwilę, upadam, klękam przed nią... Zjawia się stary...
Znasz starego nielitościwego kata?..
ADAM.
Zblizka nie, zdala wydał mi się chodzącym starym portretem obudzającym uszanowanie.
KSIĄŻE.
Człek nie dzisiejszy; straszny, surowy, dumny, nieubłagany. Wąsaty ten anioł z mieczem ognistym stanął u wrót raju, aby mnie wygnać z niego.... Com od niego obelg usłyszał...
jak mnie złajał, urągał się, wypędził...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 Nastepna>>