Równy wojewodzie

Wszedłeś tu podstępnie, pora niewłaściwa i postawa nieprzyzwoita... Poco klękać było? Zbytek pokory lub zuchwalstwa zbytek...
Zdawało się, że pójdą tu amory tak łatwo jak gdzieindziej, nieprawda!... Do kroćset...
KSIĄŻE.
Proszę pana, panie oboźny, nie urągajże się upokorzonemu... to się nie godzi..
.
KORDYSZ.
A! tak! wasza ks. mość nie przywykłeś do podobnego obejścia!
Płaszczyło się przed nim podle wszystko, kupowałeś kogoś chciał złotem i łaską, grzecznością, alem ja stary, i siwe włosy moje błotem dotąd zwalane nie były i nie będą.
KSIĄŻE (_z uczuciem_).
Panie oboźny, znoszę wszystko w pokorze i tylko o przebaczenie proszę.
KORDYSZ.
O przebaczenie! a któż naprawi to złe, któreś zrobił... rozgłos...
niesławę... samą myśl którą mnie opoliczkowałeś!... kto? do kroćset... kto zetrze ślad twych stóp nieczystych, wypalony na tym progu?!
KSIĄŻE.
Ale ja... panie oboźny...
jam gotów na wszystko, co każesz.... Ja się chcę oczyścić...
KORDYSZ.
Jesteś w. ks. mość i zostaniesz nieczystym...
KSIĄŻE.
Panie oboźny, i we mnie krew gorąca płynie!
KORDYSZ.
Gorąca do dziewcząt! wiem o tem.
KSIĄŻE.
I do szabli, mości panie!
KORDYSZ.
Tak.... przeciwko staremu, któremu dłoń drży z oburzenia...
KSIĄŻE
A!
nie wiem już co począć!
KORDYSZ.
I ja nie wiem, czy rzucić wam rękawicę w oczy, czy ręką...
KSIĄŻE.
Panie oboźny... miarkuj się pan...
KORDYSZ.
Uczyć mnie będzie jeszcze.
..
KSIĄŻE.
Jam niewinien...
KORDYSZ.
Tyś niewinien! lekkomyślny młodziku! Jak złodziej wkradłszy się po mój skarb do domu.
KSIĄŻE _(śmielej_).
Mylisz się pan.
KORDYSZ.
Cóż? ślepym był?
KSIĄŻE.
Dajże mi przemówić...
KORDYSZ.
Jeszcze! myślisz że słowy mnie weźmiesz?
KSIĄŻE.
Postąpiłem może niewłaściwie, ale nie tak nieuczciwie, jak pan sądzisz. Słuchaj pan... oto najuroczyściej, głośno....


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 Nastepna>>