Równy wojewodzie

w głowie mi się zawróciło.... (_Stopka po cichu wysuwa się)_
_ _
ANNA.
Prawdziwie żal mi was, mości książe... lituję się nad nim, nie pojmuję go...
KSIĄŻE.
A tak, politowania jestem godzien... bom upadł nizko, bom stracił rozum i czucie, ale cierpiałem wiele.
ANNA.
Mości książe... to go nie uniewinnia.
KSIĄŻE.
Nic mnie nie uniewinnia... winę czuję jak kamieńna duszy.
ANNA.
Idź książe...
KSIĄŻE.
Nie wstanę, dopóki mi nie przebaczycie...
Scena X.
ANNA.
KSIĄŻE _na kolanach_ KORDYSZ _ukazuje się za córką we drzwiach. Anna zobaczywszy go opiera się o ścianę. _KORDYSZ _wychodzi naprzód_.
KORDYSZ (_gniewnie do Anny_).
Idź mi ztąd!
idź mi ztąd zaraz... zostaw mnie z nim... mamy z sobą do pomówienia... idź!.. powtarzam...
KSIĄŻE _(wstając)_.
Panie oboźny.... przepraszam pana.... panna Anna nic nie jest winna.
.. ja...
KORDYSZ (_miarkując się)_.
Wiem o tem i bez w książęcej mości.... winowajcę znam zdawna i dobrze...
Zdawało się jaśnie oświeconemu, że wielki honor uczyni szlachcicowi biednemu, pokątnie, potajemnie, zdradziecko sięgając po skarb jego najdroższy....
Wiem, że to taki wasz obyczaj m. książe. Myślałeś, że pokorny szlachetka milczeć będzie i da się kupić... aleś się w. ks. mość omylił...
Kordysz stracił wszystko, ale honoru swego i córki nie ma na zbyciu, do kroćset!.... ale jeszcze szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie, a z w.
książęcej mości jego bogactw i splendorów i wielkości kpi sobie... Otóż póki całe masz plecy, wynoś mi się w. książęca mość precz ztąd.... i...
KSIĄŻE _(obrażony)_.
Powstrzymaj się pan, panie oboźny... Winienem to prawda, ale na takie obejście się nie zasłużyłem i nie zniosę go.... Cóż tak strasznego popełniłem ?
Chciałem podziękować za uczyniony mi zaszczyt... przeprosić...
KORDYSZ.
Plączesz się w. ks. mość i tłumaczysz niepotrzebnie, rzecz sama z siebie jasna.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 Nastepna>>