Równy wojewodzie

_(głośniej_) — Gdzież to się rozleciały twoje gołębie moja Andziu ?...
Scena IV.
Ciż.
KORDYSZ _wchodzi powoli chmurny i zamyślony, czapka nasunięta na oczy, głowa spuszczona, laska w ręku.
_ANNA_ pospiesza naprzeciw niego chcąc odebrać laskę i czapkę, której on jej nie daje i wchodzi wewnątrz dworku mówiąc._
KORDYSZ.
A! jesteście tu! dobrze...
proszę tu poczekać na mnie... mamy z sobą do pomówienia... _(wychodzi_).
CIOCIA (_podnosząc głowę)_.
Jezu!
uważałaś jaki straszny, ponury i gniewliwy; poznałam zaraz po czapce nasuniętej na oczy.... Coś go spotkać musiało...
ANNA.
Boję się także — musiał mieć jakieś zmartwienie.
CIOCIA.
Byle tylko nie szło o ten przeklęty wieczór wczorajszy... drżę cała... zmów: Pod Twoją obronę!
KORDYSZ_ (powraca i staje we drzwiach)_.
Widzi pani Balicka...
CIOCIA.
Co?
KORDYSZ.
Widzi pani Balicka... Stało się, com przeczuwał. Waćpani jak zaczęłaś mnie nudzić, pozwoliłem na ten wieczór w zamku...
a czułem, że to słabość była z mojej strony.... Waćpani winna jesteś wszystkiemu, do kroćset....
CIOCIA.
Ja? ja? ale cóż się stało, panie oboźny... ja nic nie wiem.
KORDYSZ.
Waćpani nigdy nie wiesz tego, coś wiedzieć powinna! do kroćset.. Pytasz się, co się stało, a czyż już miało się co stać? Dosyć tego, co jest....
Całe miasteczko to głupie, podłe.... paple o mojej Andzi..... Gdzie się potknąć, spotykają, pytaniami: książe się stara! książe się kocha!
książe z nią mówił, książe z nią tańcował, zapomniał dla niej o wszystkich.... Kroćstotysiecy miljonów djabłów rogatych... a mnie co potem !
Myślą trutnie jacyś, że mi tem pochlebią... drudzy wiedzą, że ukąszą... i szczeka ta zgraja.... _A _mnie kaduk po tym waszym księciu?...
a mnie co z przyjaźni księcia dla mojej córki, która jest obelgą... a mnie co po amorach z tym szaławiłą?
Ale dobrze mi tak! dobrze mi tak! pocom pozwalał! ha!...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 Nastepna>>